O nas

Ideą,  którą kierowaliśmy się przy podjęciu decyzji o budowie naszej biogazowni, było stworzenie modelu biznesowego skierowanego nie tylko na uzyskanie jak największych korzyści ekonomicznych z prowadzonej działalności, ale również zadbanie o środowisko naturalne  które nas otacza i w którym żyjemy, i które ulega coraz większej degradacji w wyniku intensywnego wykorzystania, oraz chęć uczestnictwa w tworzeniu lepszej przyszłości regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców.

Instalacja

Biogazownia została ukończona w 2015 roku, i od tej pory instalacja OZE dostarcza ekologiczną energię elektryczną uzyskaną w wyniku procesu spalania ( w układzie kogeneracyjnym ) biogazu rolniczego powstającego z fermentacji metanowej substratów  po produkcji rolnej takich jak gnojowica czy kiszonka z kukurydzy.

Nominalna moc elektryczna instalacji to 240 KW

Maksymalna moc cieplna instalacji to 360 KW